© Ölklubben Utan Krus 2003-2013
För info och kommentarer om dessa sidor vänd er till webmaster
Sidorna är gjorda med dreamweawer och ses lämpligen i ganska hög upplösning,
tex 1280x1024 och med Visa/Textstorlek inställt på Medel.

Sidan senast uppdaterad 121217
ölklubben utan krus

Detta är Ölklubben Utan Krus officiella hemsida

Den fyller ingen funktion mer än som ett stöd för oss själva, att minnas vad vi annars inte minns, att vara en hjälp att planera, diskutera och genomföra våra provningar så smidigt som möjligt.

Denna sida syftar inte till att vara ett fönster mot världen, vi vill inte visa upp oss, våra idéer eller tankar om öl eller någonting. Vi är vi och världen är de andra. Ibland kan vi förhoppningsvis ödmjukt lära av dem.

Det finns redan åtskilliga mer eller mindre heltäckande sammanställningar av ölkunskap, några länkar har vi samlat här, utan annan ambition än att vara en inspiration att själv gå vidare.
 We have received reminders from South Africa that there may be users wishing to take advantage of our site in English. To address them, we will as soon as possible seek appropriate translator. Until then, we ask all our international visitors to be patient or use of the eminent service at:

www.stars21.com/translator/swedish_to_english.html

 

Home(r)
medlemmar
provade öl
länkar
aktuellt